Dr. Daszkalovics Katalin

Üdvözlöm honlapomon!

A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd vagyok.
Szakterületem a polgári jog, szellemi alkotások joga, társasági jog, ingatlanjog és peres eljárások joga.

Tagja illetve tisztségviselője vagyok a következő hazai és nemzetközi szervezeteknek: Budapesti Ügyvédi Kamara Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Magyar Ügyvédnők Egyesülete, European Women Lawyers Association (alelnök 2005-től), Európai Ügyvédek Egyesülete (UAE), Union Internationale des Avocats (UIA), Magyar Iparjogvédelmi Egyesület.

Fashion law

A fashion law – amit magyarra talán a „divatjog” szóval lehetne lefordítani, hasonlóan az utóbbi években a polgári jogból önállósult jogterületekhez, mint pl. sajtójog, környezetvédelmi jog, sportjog, stb. – gyorsan fejlődő szakterület, amely többek között a szellemi alkotások területére tartozó „vagyontárgyak”: szerzői és formatervezési jogok, védjegyek és használati jogok stb. védelmét, átengedését (licensing), e jogok érvényesítését, szerződések, ügynökségi és franchise-megállapodások előkészítését foglalja magában.

Egy nagyobb lélegzetű (elméleti) szakmai munka elkészítéséhez kutatási munkát végzek ezen a jogterületen belül, divattervezők és designerek között, mely munkám célja, hogy feltárjam azokat a már befejezett vagy folyamatban lévő eseteket – beleértve a már lezajlott bírósági ügyeket, valamint az orvoslásra nem került, ám a szakmában sérelmesnek tartott „jogeseteket” – amelyek segítségével a jövőbeni jogvédelem megfelelő formája megtalálható.

További célom, hogy megismertessem a formatervezés területén alkotókkal azokat a lehetőséget, jogokat és oltalmakat, amellyel alkotásaik, ezek a könnyen megismerhető és ezért könnyen is utánozható művek védelemben részesíthetők.
Célkitűzésem és szolgáltatásaim fókuszában a divattervezők, designerek, kézművesműhelyek, modell-ügynökségek, fotográfusok állnak, részükre kívánok személyre szabott, hatékony jogvédelmet, tanácsadást, információkat nyújtani.

E jogterületen elindult kutatásaim részét képezik egy olyan szakmai programnak, amely több európai ügyvédi iroda által összegyűjtött tapasztalat és példa segítségével a határokon átnyúló problémákra is orvoslást kíván nyújtani.