Szakterületek

Szellemi alkotások joga
 • védjegyek lajstromozása
 • szerzői művek jogi védelme
 • felhasználási szerződések készítése
 • designjog: formatervezési minták hazai és közösségi oltalma
Cégjog
 • társaságok alapítása
 • működő társaságban való részesedésszerzés
 • átalakuláshoz (egyesülés, szétválás stb.) jogi tanácsadás
 • fentiekkel kapcsolatban cégbíróság előtti képviselet
Alapítványi jog
 • nagy gyakorlattal rendelkezem alapítványok létrehozásában
 • rendszeres tanácsadója vagyok több említett szervezetnek
Ingatlanjog
 • ingatlan adásvételi szerződések készítése, földhivatali eljárásban képviselet
 • bérleti szerződések
 • tervezési szerződések
Peres joggyakorlat
 • nagy gyakorlattal rendelkezem gazdasági és polgári jogi (kártérítési, védjegybitorlási, stb.) peres ügyekben